Vad är ränteskillnadsersättning?

lan lag ranta

Hur stor Ränteskillnadsersättning?

Hur stor ränteskillnadsersättningen blir beror på hur stor skuld du skulle haft om lånet inte betalats av i förtid. Det kan alltså aldrig bli mer än vad du från början skulle ha betalat i ränta till din långivare.

När du tar ett större bundet lån, som exempelvis ett bolån, så tar även långivaren ett lån för att kunna låna ut pengarna till dig i sin tur. Dessa pengar som långivaren lånar kan komma från olika håll som exempelvis från Riksbanken. Långivarens lån är väldigt likt bolånet som du får.

När betalar man ränteskillnadsersättning?

När du vill lösa ett lån som är bundet så måste du betala en ränteskillnadsersättning. Det beror på att långivaren i sin tur också är bunden till sitt lån. Även om du betalar av ditt lån i förtid så kan inte långivaren göra det. Om det inte hade funnits en ränteskillnadsersättning så hade långivaren förlorat pengar på lånet.

Räkna ut ränteskillnadsersättning

Det finns två olika sätt att räkna ut ränteskillnadsersättningen. Det nya sättet gäller för bundna lån som tagits från och med 1 juli 2014, medan det gamla sättet gäller för alla lån fram till och med 30 juni år 2014.

För att räkna ut hur mycket man ska betala enligt det nya räknesättet så tar man hänsyn till hur lång tid det är till nästa villkorsändringsdag, hur stort lånet är, vilken ränta du har på lånet och vad jämförelseräntan ligger på för tillfället. Det gamla sättet använder sig istället av statsskuldsväxelräntan eller statsobligationsräntan istället för jämförelseräntan.

Vanliga frågor och svar

Hur kan jag deklarera ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättningen är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som för andra räntor. Det betyder att du kan få tillbaka 30 procent när du deklarerar ränteskillnadsersättningen.

Vad händer med ränteskillnadsersättningen om räntan går upp?

För lån med rörlig ränta behöver du inte betala ränteskillnadsersättningen till långivaren om lånet löses i förtid.
Om lånet är helt eller delvis bundet vid en viss ränta när du tecknade det behöver du dock göra det. Och skulle räntan gå upp har du som kund ingen rätt till ersättning för det.

Hur räknas ränteskillnadsersättningen ut?

Hur stort belopp som ränteskillnadsersättningen blir på beräknas av långivaren, men ska baseras på Finansinspektionens allmänna råd och konsumentkreditlagen. Hur stor skulden skulle ha varit vid bindningstidens slut (baserat på lånets nuvarande värde), amorteringsplanen och hur ofta du betalar på lånet är faktorer som tas med i beräkningen.