Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning - när tas det ut och hur räknar man ut hur mycket man behöver betala? Vi går igenom allt om ränteskillnadsersättning.

lan lag ranta

Ränteskillnadsersättning

När du vill lösa ett lån som är bundet, med bunden ränta och bindningstid, så måste du betala en ränteskillnadsersättning. Ränteskillnadsersättningen är en ersättning till banken eller långivaren. Ersättningen kärvs eftersom långivaren har tagit ett lån för att finansiera ditt lån – vilket långivaren i sin tur är bunden till. Det innebär att även om du betalar av ditt lån i förtid så kan inte långivaren göra det. Om det inte hade funnits en ränteskillnadsersättning så hade långivaren förlorat pengar på lånet.

Ränteskillnadsersättning tas endast ut vid avbetalning på lån med bunden ränta med bindningstid. Lån med rörlig ränta kan man betala i sin helhet utan vidare avgifter.

Typ av lån Ränteskillnadsersättning
Bolån med fast ränta Ja
Bolån med rörlig ränta Nej
Privatlån med fast ränta Ja
Privatlån med rörlig ränta Nej

Räkna ut ränteskillnadsersättning

Hur stor ränteskillnadsersättningen blir beror på hur stor skuld du skulle haft om lånet inte betalats av i förtid. Det kan alltså aldrig bli mer än vad du från början skulle ha betalat i ränta till din långivare. Ränteskillnadsersättningen regleras i konsumentkreditlagen.

Det finns två olika sätt att räkna ut ränteskillnadsersättningen. Det nya sättet gäller för bundna lån som tagits från och med 1 juli 2014, medan det gamla sättet gäller för alla lån fram till och med 30 juni år 2014.

För att räkna ut hur mycket man ska betala enligt det nya räknesättet så tar man hänsyn till hur lång tid det är till nästa villkorsändringsdag, hur stort lånet är, vilken ränta du har på lånet och vad jämförelseräntan ligger på för tillfället. Det gamla sättet använder sig istället av statsskuldsväxelräntan eller statsobligationsräntan istället för jämförelseräntan.

Då kan du behöva betala ränteskillnadsersättning

Om man av någon anledning behöver lösa ett lån med bunden ränta blir man tvungen att betala ränteskillnadsersättning. Antingen löser man lånet eftersom man vill och har möjlighet till det, eller så kan det bli aktuellt i andra situationer.

Situationer när du kan behöva betala ränteskillnadsersättning:

  • Bostadsförsäljning – du säljer din bostad med bolån och måste lösa bolånet
  • Bostadsköp – du köper en ny bostad, tar ett nytt bolån och löser ditt tidigare bolån
  • Bankbyte – du byter bank och flyttar ditt lån till den nya banken

Säkerhetsbyte

Vid bostadsköp kan man i vissa fall göra ett så kallat säkerhetsbyte. Det innebär att man behåller sitt bolån i samma bank, men ersätter säkerheten i lånet. Man byter alltså ut sin gamla bostad mot en ny bostad men behåller samma bolån.

Detta är inte alltid möjligt, och godkänns främst om det rör sig om liknande bostäder. Ska man flytta från hus till lägenhet är det alltså sällan en möjlighet.

Vanliga frågor och svar om ränteskillnadsersättning

Hur kan jag deklarera ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättningen är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som för andra räntor. Det betyder att du kan få tillbaka 30 procent när du deklarerar ränteskillnadsersättningen.

Vad händer med ränteskillnadsersättningen om räntan går upp?

För lån med rörlig ränta behöver du inte betala ränteskillnadsersättningen till långivaren om lånet löses i förtid.
Om lånet är helt eller delvis bundet vid en viss ränta när du tecknade det behöver du dock göra det. Och skulle räntan gå upp har du som kund ingen rätt till ersättning för det.

Hur räknas ränteskillnadsersättningen ut?

Hur stort belopp som ränteskillnadsersättningen blir på beräknas av långivaren, men ska baseras på Finansinspektionens allmänna råd och konsumentkreditlagen. Hur stor skulden skulle ha varit vid bindningstidens slut (baserat på lånets nuvarande värde), amorteringsplanen och hur ofta du betalar på lånet är faktorer som tas med i beräkningen.