Vad är låneskydd?

Låneskydd är en försäkring på ditt lån. Läs mer om hur du tecknar låneskydd, vad det innebär och n är du kan få ersättning.

lan lag ranta

Så fungerar låneksydd

Låneskydd är en försäkring som hjälper dig att fortsätta betala av ditt lån om något skulle hända med dig eller din inkomstkälla. Skyddet träder även i kraft om lånekostnaden av någon anledning skulle bli högre. Med ett låneskydd minskar du risken att inte kunna betala ditt lån.

Missade återbetalningar ger inte bara avgifter och extra kostnader som du måste betala tillbaka, det kan även snabbt leda till en negativ spiral där du får inkassokrav och så småningom hamnar hos Kronofogden. Du bestämmer själv om du vill täcka hela lånet med låneskyddet eller bara vissa delar.

Vi tittar närmare på låneskydd och hur det fungerar.

Låneskydd – en försäkring till ditt lån

Att ha ett låneskydd innebär att du får dina lånekostnader betalade för dig om något skulle hända, till exempel om du blir ofrivilligt arbetslös eller sjukskriven. Låneskyddet gäller även om låntagaren skulle avlida och ger därmed de efterlevande möjligheter att lösa hela eller delar av lånet.

Ett låneskydd är alltså en ekonomisk trygghet både för dig och din familj. I de flesta fall kan du välja om låneskyddet ska omfatta både dödsfall och inkomstbortfall, eller bara en av dem. Låneskydd tecknas vanligtvis när man tar ett bostadslån eftersom det innebär en ganska stor utgift med räntekostnader och amortering, och därför en stor risk om något skulle inträffa och du inte längre har råd att betala kostnaderna för lånet.

Då får man ersättning av låneskydd

Ett låneskydd täcker vanligtvis lånekostnader vid:

  • Dödsfall
  • Sjukskrivning
  • Arbetslöshet

Låneskydd för bolån – bolåneskydd

När du tar ett bolån erbjuder därför ofta banken ett bolåneskydd. Det fungerar som en försäkring där banken betalar ut den summa som låntagaren valt att teckna låneskydd för om låntagaren plötsligt skulle drabbas av arbetsoförmåga eller arbetslöshet och inte kunna betala på lånet. Ett bolåneskydd brukar vara begränsat till en maximal ålder på 65 år. Dessutom krävs det att du är fullt arbetsför och inte har någon kännedom om kommande varslar eller existerande sjukdomar för att få teckna ett låneskydd.

Att tänka på när du tecknar låneskydd

Funderar du på att teckna ett låneskydd på ett befintligt eller nytt lån? Då finns det några saker du bör tänka på. Det första är att olika långivare har olika kostnad för låneskydd. Det är därför en god idé att jämföra olika banker för att få bra villkor till lågt pris. Informationen finner du ofta på deras hemsidor, men att ringa och fråga efter bättre villkor är aldrig fel.

En annan sak du ska tänka på är att kraven på vem som får teckna låneskydd kan variera mellan olika långivare. Många gånger behöver du vara helt frisk vid tecknandet av avtalet, vara 60 år eller under samt ha en eller flera tillsvidareanställningar på minst 50%.

Detta ger både banken och dig bästa möjligheter för återbetalning.

När kan du få ut låneskyddet?

I samband med att du tecknar låneskyddet får du en kvalifikationstid, oftast på mellan två till tolv månader. Det är först efter kvalifikationstiden som du kan få utbetalningar från låneskyddet för att täcka ditt lån. Själva låneskyddet gäller vanligtvis under tolv månader. Det finns även en karenstid att ta hänsyn till som oftast ligger på en månad.

Vad kostar ett låneskydd?

För att kunna ta del av ett låneskydd måste du betala en premie, precis som för alla försäkringar. Skillnaden är dock att denna premie inte är fast utan en procentsats av försäkringsbeloppet. Denna procentsats ser olika ut men ligger oftast mellan sex till nio procent.

Vilka banker erbjuder låneskydd?

Bank Låneskydd
SEB Ja
SBAB Ja
Wasa Kredit Ja
Swedbank Nej*
Handelsbanken Ja

*Swedbank erbjuder istället en Trygga livförsäkring som kan kopplas till lån.

Vanliga frågor och svar om låneskydd

Erbjuder Swedbank låneskydd?

Om du har ett medlemslån hos Swedbank erbjuds du ett så kallat betalskydd, som är det samma som ett låneskydd. Om du har ett bolån erbjuder Swedbank inte något låneskydd utan har ersatt det med en livförsäkring.

Erbjuder SBAB låneskydd?

Hos SBAB får du möjlighet att teckna två olika former av låneskydd. Det första är till för att skydda vid inkomstbortfall, exempelvis sjukdom och arbetslöshet. Det andra är en försäkring som betalar tillbaka lånet vid händelse av dödsfall.

Erbjuder SEB låneskydd?

Hos SEB kan du teckna låneskydd som försäkrar upp till 15 000 kronor i månaden. Skyddet träder i kraft om du blir sjuk eller arbetslös och hjälper även närstående ekonomiskt om du skulle avlida.

Erbjuds alltid låneskydd vid bolån?

Det är vanligt att långivare erbjuder dig att teckna ett låneskydd när du tar ett bolån. Men vad som ingår kan se olika ut. Du kan alltså inte räkna med att låneskyddet ser likadant ut hos alla.

Hur mycket täcker låneskyddet om jag blir arbetslös?

Vid bolån så är det vanligt att låneskyddet täcker hela lånebeloppet (oftast upp till max 15 000 kronor) efter en viss karenstid. Alltså hur lång tid som gått sedan du blev arbetslös. Karenstiden beror på hur avtalet ser ut. Vanligtvis täcker låneskyddet månadskostnaden för bolånet under högst ett år.

Vad händer med låneskyddet efter att jag går i pension?

Det kan variera beroende på din långivare och hur avtalet ser ut. Men det är vanligt att låneskyddet slutar att gälla efter att du fyller 65 år.