Vad är kreditprövning?

Här kan du läsa mer om kreditprövning. Vad det innebär och varför det görs samt vad som ingår.

lan lag ranta

Hur utförs en kreditprövning?

Att utföra en kreditprövning är lagstadgat för näringsidkare. Syftet är att kunna fastställa att du har de ekonomiska förutsättningar som behövs för att utföra den avbetalningsplan som ges. Näringsidkare är även skyldiga att tala om när en kreditprövning kommer göras på dig och du får alltid meddelande via mail eller brev när det har utförts. Kreditprövning kan undvikas om näringsidkaren känner dig och vet att du har rätt förutsättningar till att ta lån eller kredit. Det behöver heller inte göras om kredittiden är 3 månader eller mindre.

Vad ingår i en kreditprövning?

Det är flera delar som tas i beaktande vid denna process. Saker man kollar på när man utför en kreditprövning är; Inkomst som lön och bidrag, tillgångar, skulder, kreditupplysning från exempelvis Upplysningscentralen, stora regelbundna utgifter, borgensåtaganden samt hushållets skulder och betalningsförmåga om man bor tillsammans med andra.

Vanliga frågor och svar

Hur görs en kreditprövning?

När det görs en kreditprövning är det för att långivaren är intresserad av att få en helhetsbild av din ekonomiska situation. Helhetsbilden fås fram av information du lämnar om dina inkomster, tillgångar, skulder, lån med mera. Det tas också en kreditupplysning för att se om du har några skulder hos Kronofogden.

Hur lång tid syns det att en kreditprövning gjorts på mig?

Det är kreditupplysningen som registreras och sparas en tid.
Om en UC-fråga tas på dig så ligger det kvar i deras register i 12 månader. Efter den tiden raderas informationen.

Hur bedöms min betalningsförmåga?

När kreditprövningen görs ska den ge en bild över din betalningsförmåga. I lagboken står det att betalningsförmågan ska ligga till grund för om den som ansöker beviljas lånet eller inte, utan att det specificeras exakt hur det ska avgöras. Bedömningen ska dock vara baserad på en grundlig genomgång av inkomster, utgifter, skulder och borgensåtaganden.

Är kreditprövningen lagstiftad?

Ja, alla långivare är enligt lag skyldiga att göra en kreditprövning på dig. Kreditprövningen är en säkerhet för långivaren, som ges möjlighet att säkerställa sig om att den som ansöker kan betala lånet. Det är också en säkerhet som är tänkt att förhindra överskuldsättning hos den som ansöker om lånet.

Vad innebär bristande kreditprövning?

En bristande kreditprövning innebär att långivaren misskött kreditprövning och inte gjort den tillräckligt grundligt. Ett företag som blir dömt för bristande kreditprövning förbjuds att låna ut pengar. Det bedöms som ett brott eftersom den lagstadgade kreditprövningen till stor del finns till för att skydda låntagaren från att dra på sig för stora skulder.

Vad gäller för borgensmän?

Långivaren tar först en kreditprövning på den som ansöker om att bli borgensman. Detta görs för att säkerställa att det finns betalningsförmåga om borgensmannen skulle behöva träda in i låntagarens ställe vid en obetald skuld.