Vad är kreditprövning?

Vad innebär en kreditprövning? Vi går igenom vad en kreditprövning innehåller, varför den görs och hur den påverkar dina chanser att få lån.

lan lag ranta

Var är en kreditprövning?

Att utföra en kreditprövning är lagstadgat för näringsidkare. Syftet är att kunna fastställa att du har de ekonomiska förutsättningar som behövs för att utföra den avbetalningsplan som ges. Näringsidkare är även skyldiga att tala om när en kreditprövning kommer göras på dig och du får alltid meddelande via mail eller brev när det har utförts. Kreditprövning kan undvikas om näringsidkaren känner dig och vet att du har rätt förutsättningar till att ta lån eller kredit. Det behöver heller inte göras om kredittiden är 3 månader eller mindre.

Hur utförs en kreditprövning?

Långivaren eller banken genomför alltså i stort sett alltid en kreditprövning innan ett lån godkänns. Kreditprövningen ska ge en helhetsbild av den eventuella låntagarens ekonomiska situation. Uppgifter om inkomst och skulder ligger till grund för huruvida låneansökan godkänns eller inte, men en kreditprövning innehåller mer än så.

Vad ingår i en kreditprövning?

Det är flera delar som tas i beaktande vid denna process.

Delar som ingår i en kreditprövning är:

 • Inkomst – lön, bidrag och andra inkomster
 • Tillgångar – Fastigheter och andra tillgångar
 • Skulder
 • Regelbundna utgifter
 • Borgensåtaganden
 • KALP – Kvar att leva på-kalkyl. En kalkyl som påvisar din återbetalningsförmåga
 • Kreditupplysning – Vanligtvis från UC, men andra kreditföretag som Creditsafe och Bisnode används i vissa fall

Om man bor i ett hushåll tillsammans med andra ingår även hushållets skulder och betalningsförmåga.

Kreditupplysning

Uppgifterna om din ekonomi som du själv har lämnat till långivaren bekräftas med hjälp av en kreditupplysning. En kreditupplysning samlar uppgifter om din ekonomi från bland annat Skatteverket och Kronofogden.

I en kreditupplysning ingår:

 • Personuppgifter – Namn, personnummer och adress
 • Civilstånd
 • Senast deklarerade inkomst
 • Om du äger någon fastighet
 • Aktuella skulder
 • Betalningsanmärkningar
 • Skulder hos Kronofogden
 • Tidigare kreditupplysningar
 • Kreditbetyg – Ofta ett betyg från 1 till 100 som värderar din kreditvärdighet

Kreditbetyg

Många långivare tittar på ditt kreditbetyg för att få en helhetsbild av din ekonomi. Kreditbetyg är ett betyg ett kreditupplysningsföretag sammanställt – vanligtvis från 1 till 100. 100 innebär bäst återbetalningsförmåga.

I tabellen nedan ser du hur kreditupplysningsföretaget Creditsafe har utformat sitt betygssystem.

Kreditbetyg Omdöme
70 – 100 Mycket hög betalningsförmåga
40 – 69 Hög betalningsförmåga
20 – 39 Medelhög betalningsförmåga
1 – 19 Låg betalningsförmåga

Efter kreditprövningen

När banken genomfört en kreditprövning får du besked om du har uppfyllt kraven för lånet du ansökt om eller inte. Godkänns din ansökan inte har du rätt att få information om varför. Detta kan vara bra att ta reda på inför eventuella framtida låneansökningar.

Vanliga frågor och svar om kreditprövning

Hur görs en kreditprövning?

När det görs en kreditprövning är det för att långivaren är intresserad av att få en helhetsbild av din ekonomiska situation. Helhetsbilden fås fram av information du lämnar om dina inkomster, tillgångar, skulder, lån med mera. Det tas också en kreditupplysning för att se om du har några skulder hos Kronofogden.

Hur lång tid syns det att en kreditprövning gjorts på mig?

Det är kreditupplysningen som registreras och sparas en tid.
Om en UC-fråga tas på dig så ligger det kvar i deras register i 12 månader. Efter den tiden raderas informationen.

Hur bedöms min betalningsförmåga?

När kreditprövningen görs ska den ge en bild över din betalningsförmåga. I lagboken står det att betalningsförmågan ska ligga till grund för om den som ansöker beviljas lånet eller inte, utan att det specificeras exakt hur det ska avgöras. Bedömningen ska dock vara baserad på en grundlig genomgång av inkomster, utgifter, skulder och borgensåtaganden.

Är kreditprövningen lagstiftad?

Ja, alla långivare är enligt lag skyldiga att göra en kreditprövning på dig. Kreditprövningen är en säkerhet för långivaren, som ges möjlighet att säkerställa sig om att den som ansöker kan betala lånet. Det är också en säkerhet som är tänkt att förhindra överskuldsättning hos den som ansöker om lånet.

Vad innebär bristande kreditprövning?

En bristande kreditprövning innebär att långivaren misskött kreditprövning och inte gjort den tillräckligt grundligt. Ett företag som blir dömt för bristande kreditprövning förbjuds att låna ut pengar. Det bedöms som ett brott eftersom den lagstadgade kreditprövningen till stor del finns till för att skydda låntagaren från att dra på sig för stora skulder.

Vad gäller för borgensmän?

Långivaren tar först en kreditprövning på den som ansöker om att bli borgensman. Detta görs för att säkerställa att det finns betalningsförmåga om borgensmannen skulle behöva träda in i låntagarens ställe vid en obetald skuld.