När du tar ett lån så vill långivaren naturligtvis veta hur stor risk de tar när de lånar ut pengar till dig. Alla lån medför en risk, oavsett vem det är som tar lånet. Ju större risken är desto högre ränta kommer ditt lån att få för att kompensera för risken. Om risken är alltför hög kommer långivaren helt enkelt inte att godkänna din låneansökan. För att överhuvudtaget kunna göra en bedömning av risken måste banken ta reda på vissa saker om ditt arbetsliv. Det är här kreditbetyg kommer in. Precis som i skolan så är betyget en bedömning, i det här fallet av hur du har skött dina tidigare krediter. Med andra ord så innehåller ett kreditbetyg din lånehistorik och dina ekonomiska förutsättningar.

Hur bedöms kreditbetyg?

När en bank vill veta ditt kreditbetyg så vill de i princip få svar på dessa frågor:

Denna information registreras av Skatteverket och kan hämtas ut av ett upplysningsföretag, exempelvis Upplysningscentralen.

Förutom din lånehistorik så finns det även andra saker som påverkar ditt kreditbetyg och som är relevanta för långivaren att ta reda på. En av dessa är din inkomst. Ju högre inkomst du har, desto bättre kommer ditt kreditbetyg att se ut och desto högre lån kan du ta.

Även din livssituation påverka hur ditt kreditbetyg kommer att se ut. Om du har stora fasta kostnader och därmed en mindre disponibel inkomst kan detta påverka ditt kreditbetyg negativt. Har du däremot mycket pengar över efter att du har betalat av alla dina fasta inkomster så anses detta vara bra.

När du ska ta ett lån så genomför banken en kreditupplysning för att ta reda på en stor del av denna information. Denna information anger även om du har några betalningsanmärkningar eller om du har obetalda skulder vars förfallotid har passerat. En betalningsanmärkning är ett starkt tecken på att du inte sköter din kredit och påverkar ditt kreditbetyg negativt.

Varje gång en bank genomför en kreditupplysning så registreras detta. Flera kreditupplysningar kan betyda många olika saker. Det kan exempelvis betyda att du har sökt hos andra långivare och att de inte har velat låna ut pengar till dig. Det kan även innebära att du har sökt ett lån hos många långivare för att själv kunna jämföra deras erbjudanden. Värt att notera att det finns sätt att kringgå detta. Om du exempelvis använder en låneförmedlare för att hämta in olika låneerbjudanden så genomförs bara en kreditupplysning, trots att du söker hos flera olika banker. Det är nästan så gott som alltid helt kostnadsfritt att använda en låneförmedlare.

Banken vill naturligtvis ha kunder som har höga kreditbetyg. En sådan kund har tagit stora lån tidigare och dessa är helst redan avbetalade eller på god väg att bli det. Om kunden dessutom har en hög inkomst och inte alltför stora fasta kostnader kommer de att anses vara väldigt attraktiva lånekunder.