Vad är kontantinsats?

Hur mycket måste man egentligen betala i kontantinsats? Vi reder ut begreppen för bostadslån ✓ billån ✓ båtlån ✓ och MC-lån ✓

lan lag ranta

Kontantinsats – så fungerar det

Om du ska köpa en bostad, varesig det rör sig om en villa, bostadsrätt eller ett fritidshus, behöver du ha koll på vad en kontantinsats är – i alla fall om du ska ta ett bolån för att finansiera ditt bostadsköp.

En kontantinsats är nämligen den del av bostadsköpet som du måste finansiera utanför ditt bostadslån – alltså ett belopp du måste betala själv. Vanligast är att man betalar sin kontantinsats med sparade pengar, men det finns även möjlighet att ta kontantinsatslån för att täcka beloppet delvis eller i sin helhet.

En kontantinsats är ett bra kvitto för långivaren på att du har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för ett lån.

Hur hög är kontantinsatsen?

Vi börjar med det viktigaste, hur stor del av bostadens värde är egentligen kontantinsatsen? 

Bostadslån

För en bostad ligger insatsen på 15%. Det betyder att högst 85 % av bostadskostnaden kan finansieras med ett bostadslån och minst 15 % av bostadskostnaden ska finansieras av köparen.

Låt oss titta på ett räkneexempel:

Du ska köpa en bostadsrättslägenhet som kostar 1 500 000 kronor. För att räkna ut 15 % av 1 500 000 tar vi priset multiplicerat med 0,15.

1 500 000 x 0,15 = 225 000

Kontantinsatsen blir alltså 225 000 kronor och lånebeloppet 1 275 000 kronor. 

Fordonslån

Det finns även kontantinsatser för andra typer av lån, till exempel fordonslån. Vid bilköp, MC-köp och båtköp ligger kontantinsatsen på minst 20 %. Om man har ett fordon att byta in kan man använda värdet på den för att täcka kontantinsatsen. Om man inte har ett fordon att sälja får man stå får summan själv.

Låt oss titta på ett räkneexempel för billån:

Du ska köpa en bil som kostar 400 000 kronor. Vi ska räkna ut hur mycket 20 % är av 400 000.

400 000 x 0,2 = 80 000

Kontantinsatsen för bilen blir alltså 80 000 kronor och lånet blir på 320 000 kronor. 

Kontantinsats för olika typer av lån

I tabellen nedan hittar du information om hur stor kontantinsatsen måste vara för olika typer av lån.

Typ av lån Minsta kontantinsats
Bolån 15 %
Billån 20 %
MC-lån 20 %
Båt-lån 20 %

Kontantinsats eller handpenning

Ett annat ord som förekommer vid bostadsaffärer är handpenning. Handpenning och kontantinsats är inte samma sak – fastän många tror det.

  • Handpenningen är ett förskott som betalas till säljaren vid kontraktskrivning. Den ligger vanligtvis på 10 % av bostadens pris. Handpenningen kan dock vara en del av kontantinsatsen.
  • Kontantinsats är en del, på minst 15 %, av bostadens finansiering som betalas utanför bolånet.

Lån till kontantinsats

Ett bostadslån kan aldrig täcka din kontantinsats, men det finns möjligheter att ta ett privatlån för att täcka kostnaden, helt eller delvis. Ett privatlån har dock högre räntekostnader och kortare löptid än ett bostadslån. Båda lånen tillsammans kan alltså bli väldigt dyra – därför är det viktigt att räkna på sina kostnader noggrant innan man tar ett bolån och/eller kontantinsatslån.

Vanliga frågor och svar om kontantinsats

Vad är kontantinsatsen som krävs vid huslån?

Vid bolån får du låna upp till 85 procent av bostadens värde och behöver således stå för resterande 15 procent själv.

Vad är kontantinsatsen som krävs vid billån?

För ett billån kan du täcka upp till 80 procent av bilens värde med ett lån. Resterande 20 procent blir alltså kontantinsatsen.

Kan jag låna till kontantinsatsen?

Om du inte själv har tillräckligt med pengar för att täcka summan som krävs för kontantinsatsen så kan du låna till den. Då handlar det vanligtvis om ett privatlån utan säkerhet, vilket ger högre ränta än exempelvis ett bolån. För att hitta den lägsta räntan på ett lån som ska täcka kontantinsatsen bör du vända dig till en låneförmedlare som jämför olika banker och långivare.

Vad gäller för kontantinsats om jag köper en gård?

Vid gårdsköp gäller samma procent av kontantinsatsen som vid köp av bostad. Du kan alltså låna upp till 85 procent av gårdens värde och måste finansiera resten på annat vis.

Hur räknar jag ut vilken kontantinsats som krävs?

Om det gäller ett bostadsköp där kontantinsatsen är 15 procent (under förutsättning att du lånar 85 procent av bostadens värde), så kalkylerar du vad kontantinsatsen blir genom att ta bostadens hela värde gånger 0,15.