Vad är ett låneavtal?

Så fungerar ett låneavtal mellan dig och kreditgivaren. Här får du info om vad ett låneavtal eller ett skuldebrev innebär för låntagare och långivare.

lan lag ranta

Villkor i ett låneavtal

Villkoren kan innefatta ränta och andra avgifter. För att avtalet ska gälla krävs att båda parter skriver på det vid ett skriftligt låneavtal. Avtalet innebär att låntagaren står i skuld till långivaren till dess att hela summan inklusive ränta och avgifter har betalats tillbaka. För att ingå ett låneavtal behöver låntagaren först visa sig vara kreditvärdig, och det är upp till långivaren att bestämma hur denna bedömning ska gå till. Man bör inte ingå i avtal om man inte har ekonomi till det.

Vanliga frågor och svar

Hur skrivs ett låneavtal?

I låneavtalet ska alla villkor som är väsentliga för lånet ingå: vem som är långivare och vem som är låntagare, hur stor summan är, vad räntan är och hur den ska beräknas, på vilket sätt lånet ska betalas tillbaka, återbetalningstiden och säkerheten som lämnats på lånet (om det är ett lån med krav på säkerhet). Avtalet signeras av båda parter.

Vad innebär PEP och varför ska jag svara på det i mitt låneavtal?

När du signerar ditt låneavtal hos en bank får du frågan om PEP. Det står för ”Politically Exposed Person” och banken är enligt lag tvungen att fråga dig om det, som ett led i arbetet med att förhindra penningtvätt. Frågan handlar om ifall du är en person i politiskt utsatt ställning, eller om du är familjemedlem eller medarbetare till någon som är det.

Har jag ångerrätt på låneavtal?

I de flesta fall har du 14 dagars ångerrätt på låneavtal. För bolån gäller dock inte detta.
För bolån gäller dock att du har rätt att betala lånet i förtid oavsett vad som står i låneavtalet om återbetalningstid. Tänk på att om lånet är bundet kan du bli tvungen att betala ränteskillnadsersättning för lånet.