Vad är ett låneavtal?

Så fungerar ett låneavtal - krav på innehåll och utformning. Vad gäller när man ångrar ett lån? Lånlågränta.se reder ut begreppen.

lan lag ranta

Låneavtal

Ett låneavtal är ett avtal mellan en långivare (ofta en bank) och en låntagare. Avtalet redovisar lånebeloppet, räntan, amorteringsvillkoren, villkoren vid uteblivna betalningar och andra eventuella avtalsvillkor.

Vi tittar närmare på låneavtal och hur de kan utformas. 

Så ser ett låneavtal ut

Behöver inte vara skriftligt

Det första man behöver ha klart för sig är att ett låneavtal inte behöver vara ett skrivet dokument – det kan vara både ett skriftligt eller ett muntligt avtal. Man kan alltså ingå låneavtal över telefon, internet och genom personlig signering på papper.

För båda parter är det förstås lättare om avtalet har en skriftlig form. Då är det lättare att bevisa vad man har kommit överens om och vad som krävs av båda parter.

Krav på dokumentation

Även om avtalet inte behöver finnas på papper när det ingås så måste det dokumenteras på något sätt. Ett inspelat telefonsamtal kan vara en form av dokumentation.

Man måste dock få skriftlig information om avtalet efter att det ingåtts. 

Låneavtal över internet

De flesta långivare erbjuder idag att låneavtal ingås direkt över internet. Låneprocessen blir då enkel och smidig, man får all information man behöver direkt på skärmen och avtalet kan signeras med till exempel BankID.

Dessa banker och långivare erbjuder låneeavtal online

Bank Signering online
Coop MedMera Bank Ja
Swedbank Ja
Nordea Ja
SEB Ja
Handelsbanken Ja
Ferratum Ja
Brixo Ja
Northmill Ja
Klara Lån Ja
Likvidum Ja

Innehåll i låneavtal

Följande poster kan ett låneavtal innehålla:

  • Typ av lån – privatlån, bolån, medlemslån eller annan typ av lån
  • Lånebelopp – Summan avtalet handlar om
  • Löptid – Under hur lång tid ska lånet betalas av 
  • Ränta – Vilken låneränta som gäller samt villkor kring denna
  • Avgifter – Vilka avgifter kommer tas ut under låneperioden. Uppläggningsavgifter, fakturaavgifter, handläggningsavgifter, påminnelseavgifter
  • Effektiv ränta – Vilken effektiv ränta lånet har, alltså den totala kostnaden för lånet i årsprocent
  • Det totala beloppet för lånet – Så mycket kommer lånet kosta i sin helhet
  • Säkerhet – Om ett lån har tagits med säkerhet, till exempel ett bolån eller fordonslån, ska föremålet för säkerheten finnas med i avtalet
  • Övriga villkor

Villkor i ett låneavtal

Villkoren kan innefatta ränta och andra avgifter. För att avtalet ska gälla krävs att båda parter skriver på det vid ett skriftligt låneavtal. Avtalet innebär att låntagaren står i skuld till långivaren till dess att hela summan inklusive ränta och avgifter har betalats tillbaka. För att ingå ett låneavtal behöver låntagaren först visa sig vara kreditvärdig, och det är upp till långivaren att bestämma hur denna bedömning ska gå till. Man bör inte ingå i avtal om man inte har ekonomi till det.

Om man ångrar sig

Om man har ingått ett låneavtal men ångrar sig har man i de flesta fall två veckors ångerrätt. Det innebär att man kan höra av sig till långivaren under de första fjorton dagarna och säga att man inte vill ha lånet längre. 

Om man redan har hunnit få de lånade pengarna måste man betala tillbaka dem senast 30 dagar efter att man har berättat att man har ångrat dig. Om man har betalat några avgifter för lånet ska dessa betalas tillbaka.

Ränta räknas från första dagen. Därför behöver man betala den ränta som räknats upp under de dagar man haft pengarna innan man betalt tillbaka dem.

Vanliga frågor och svar om låneavtal

Hur skrivs ett låneavtal?

I låneavtalet ska alla villkor som är väsentliga för lånet ingå: vem som är långivare och vem som är låntagare, hur stor summan är, vad räntan är och hur den ska beräknas, på vilket sätt lånet ska betalas tillbaka, återbetalningstiden och säkerheten som lämnats på lånet (om det är ett lån med krav på säkerhet). Avtalet signeras av båda parter.

Vad innebär PEP och varför ska jag svara på det i mitt låneavtal?

När du signerar ditt låneavtal hos en bank får du frågan om PEP. Det står för ”Politically Exposed Person” och banken är enligt lag tvungen att fråga dig om det, som ett led i arbetet med att förhindra penningtvätt. Frågan handlar om ifall du är en person i politiskt utsatt ställning, eller om du är familjemedlem eller medarbetare till någon som är det.

Har jag ångerrätt på låneavtal?

I de flesta fall har du 14 dagars ångerrätt på låneavtal. För bolån gäller dock inte detta.
För bolån gäller dock att du har rätt att betala lånet i förtid oavsett vad som står i låneavtalet om återbetalningstid. Tänk på att om lånet är bundet kan du bli tvungen att betala ränteskillnadsersättning för lånet.