Vad är belåningsgrad?

lan lag ranta

 

Hur stor del av värdet som kan belånas är alltså det som utgör belåningsgraden. Detta kan variera mycket mellan olika långivare och påverkas även av vad det är som ska belånas. Oftast ligger det mellan 50 och 80 procent av marknadsvärdet. Behöver du belåna över dessa procent kommer du behöva ta ett topplån som då sannolikt har högre ränta än det inom din belåningsgrad.

Enkelt förklarat så anger belåningsgraden hur stor del av en bostads värde som långivaren har belånat i förhållande till bostadens marknadsvärde eller köpeskilling. Om du exempelvis ska köpa en bostad för fyra miljoner kronor och du lånar två miljoner kronor med bostaden som säkerhet så har din bostad en belåningsgrad på 50 %. Eftersom bostaden används som säkerhet och belåningsgraden är 50 % så kan man säga att långivaren äger halva bostaden.

Belåningsgraden används även som ett sätt att bestämma räntan på ditt bostadslån. Ju lägre belåningsgrad, desto bättre ränta på lånet kan du få.

Det är vanligt att man får en belåningsgrad på upp till 85 % av det marknadsvärde som bostaden har men det är inget måste att låna så mycket. Det går dock inte att få högre än 85 % av marknadsvärdet som bostadslån på grund av bolånetaket. Resterande summa måste du betala själv eller täcka med hjälp av ett privatlån.

Om du tar ett lån som ska täcka de resterande 15 % av bostadens marknadsvärde kallas lånet för ett topplån. Detta lån har ingen säkerhet och är samma sak som ett blancolån.

Eftersom alla bostäders värde förändras regelbundet, både uppåt och nedåt, så är topplånet riskablare för långivaren. Det betyder att du får en högre ränta på detta lån samt oftast även en kortare återbetalningstid.

Vilken belåningsgrad har min bostad?

Om du vill räkna ut belåningsgraden så tar du summan av ditt bolån och delar med bostadens marknadsvärde.

Hur hög belåningsgrad får jag ha?

Taket för ett bolån är 85 procent. Resterande 15 procent är kontantinsatsen som du ska finansiera på egen hand.

Vad gäller för belåningsgrad och amortering?

Om du har en belåning på mer än 50 procent måste du amortera på din bostad. Är amorteringsgraden mellan 50 och 70 procent måste du amortera minst 1 procent per år och är den mer än 70 procent måste du amortera minst 2 procent per år.

Vad är fördelarna med en låg belåningsgrad?

Förutom att du slipper amorteringskravet om du har en belåningsgrad på under 50 procent, så ökar även chanserna till att få en bättre ränta om du har en låg belåningsgrad.

Vad är en bra belåningsgrad?

Även om det kan vara lockande att ha en så låg belåningsgrad som möjligt, så måste du hitta en bra balans mellan hushållets tillgångar och husets kostnader. Det är vanligt att det tillkommer kostnader för renovering eller andra underhållskostnader. Att ha en låg belåningsgrad är bra, men det är ingen bra idé om det blir på bekostnad av att huset får det underhåll som behövs.