Vad är amortering?

Amortering en stor del av kostnaden för ett lån. Läs mer om amortering och hur amorteringsplanen påverkar din månadskostnad för ditt lån.

lan lag ranta

Olika typer av amorteringsplaner

De olika amorteringsplaner som ofta görs är rak amortering, annuitet och amorteringsfritt lån. Rak amortering innebär att amorteringsdelen är densamma vid varje betalning. Avgiften minskar för varje månad då beloppet blir mindre och räntan därmed minskas. Med annuitet innebär att man betalar samma belopp varje månad. Det gör att man varje månad betalar mer i amortering och mindre i ränta. Har man amorteringsfritt lån görs ingen avbetalning varje månad, utan man betalar hela skulden efter löptidens slut.

Var noga med att du förstått amorteringskraven för ett lån

Olika banker kan erbjuda olika amorteringsplaner, det är viktigt att du får bra koll på vad det är som gäller från början. På så vis vet du vad som gäller för ditt lån och du vet vad du förväntas betala varje månad. Amorteringen görs för att du ska få en stabil och bra avbetalningsplan på ditt lån som du klarar av. Det ger såväl dig som banken en trygg grund till lånet.

  Amortering betyder att du betalar på en skuld. Här ingår bara själva lånebeloppet men den påverkar även räntan eftersom lånet minskar efter varje betalning. Det finns flera sätt att amortera, de vanligaste sättet är rak amortering. Tillsammans med långivaren bestämmer man amorteringsplanen, vilket innebär att man bestämmer hur stort avbetalningsbeloppet ska vara och hur ofta du ska betala av på lånet.

Alla lån har tre viktiga delar; lånebeloppet, räntan och återbetalningstiden. Beroende på vad det är för typ av lån så kan dessa se helt olika ut. SMS-lån har exempelvis relativt låga lånebelopp med hög ränta och kort återbetalningstid. Bostadslån har däremot betydligt större lånebelopp, lägre ränta och lång återbetalningstid.

Rak amortering och annuitet

Varje gång man gör en avbetalning på ett lån så sjunker lånebeloppet som räntan är baserad på. Beroende på vilken typ av amorteringsplan du och långivaren kommit fram till, samt hur ofta du ska betala, kan själva fakturan se annorlunda ut.

Rak amortering betyder att du betalar av en fast summa av lånebeloppet plus räntan vid varje avbetalning. Eftersom räntan är baserad på det totala lånebeloppet och lånet blir mindre efter varje avbetalning så sjunker även räntan efter varje avbetalning.

Annuitet betyder att du betalar tillbaka ett lika stort belopp varje månad. En del av beloppet går till räntan och resten går till att betala av lånebeloppet. Efter varje återbetalning blir delen av beloppet som betalar lånebeloppet större och räntedelen lägre.

Vanliga frågor och svar

Vad blir amorteringskravet för bolån?

Amorteringskravet för bolån som gäller i dagsläget är att om du har lånat 50 procent eller mer av bostadens värde måste du amortera minst 1 procent per år. Om du har lånat 70 procent eller mer av bostadens värde måste du amortera minst 2 procent per år. Har du dessutom lån på mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst måste du amortera ytterligare 1 procent av lånebeloppet.

Vad gäller för amorteringsfria lån?

Vissa långivare kan bevilja att du slipper amortera i upp till fem år om du köper en nyproducerad bostad. I särskilda fall kan långivare även medge amorteringsfria perioder om händelser som försvårar betalningsförmågan inträffar, exempelvis arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa.

Vilka banker amorteringsfria perioder?

På grund av Covid-19 har Finansinspektionen har gett de svenska bankerna särskild möjlighet att godkänna amorteringsfrihet eller amorteringslättnad. Du kan ansöka om amorteringsfrihet eller amorteringslättnad som sträcker sig till 31 augusti 2021 och du gör det via din banks hemsida.

Vem får amorteringsfrihet?

Bankerna hanterar varje ansökan om amorteringsfrihet individuellt. De nya reglerna tillkom eftersom många har fått ekonomiska bekymmer på grund av det nya coronavirusets effekter. Om du och/eller en medsökande fått försämrade möjligheter att amortera på lånet som planerat tar banken med det i sitt beslut om amorteringsfrihet.

Vad händer med lånet under en amorteringsfri period?

Eftersom du inte amorterar på lånet under en amorteringsfri period så minskar inte heller din skuld. Eftersom även dina räntekostnader minskar i takt med att lånet återbetalas så sänks inte heller de när du har en amorteringsfri period.

Vad gör jag om jag vill börja amortera igen i den amorteringsfria perioden?

Om du bestämmer dig för att du vill återuppta amorteringen tidigare än slutdatumet för den amorteringsfria perioden så ska du kontakta din bank, som hjälper dig vidare.