Vad är amortering?

Amortering en stor del av kostnaden för ett lån. Läs mer om amortering och hur amorteringsplanen påverkar din månadskostnad för ditt lån.

lan lag ranta

Detta är amortering

Amortering betyder att du betalar på en skuld. I amorteringen ingår bara själva lånebeloppet, men den påverkar även räntan eftersom lånet minskar efter varje betalning.

Amorteringsplaner

Det finns flera sätt att amortera, det vanligaste sättet är rak amortering. Tillsammans med långivaren bestämmer man amorteringsplanen, vilket innebär att man bestämmer hur stort avbetalningsbeloppet ska vara och hur ofta du ska betala av på lånet.

Det finns olika regler för hur mycket man måste amortera på sina lån – vi går igenom dem i denna artikel.

Detta ingår i ett lån

Alla lån har tre viktiga delar: lånebeloppet, räntan och återbetalningstiden. Beroende på vad det är för typ av lån så kan dessa se helt olika ut. SMS-lån har exempelvis relativt låga lånebelopp med hög ränta och kort återbetalningstid. Bostadslån har däremot betydligt större lånebelopp, lägre ränta och lång återbetalningstid.

Olika typer av amorteringsplaner

Varje gång man gör en avbetalning på ett lån så sjunker lånebeloppet som räntan är baserad på. Beroende på vilken typ av amorteringsplan du och långivaren har kommit fram till, samt hur ofta du ska betala, kan själva fakturan se annorlunda ut.

Det finns olika amorteringsplaner:

  • Rak amortering – Rak amortering innebär att amorteringsdelen är densamma vid varje betalning. Du betalar alltså en fast summa av lånebeloppet plus ränta. Eftersom räntan räknas ut utifrån det totala lånebeloppet minskar avgiften för varje månad i takt med att lånebeloppet minskar.
  • Annuitet – Med annuitet innebär att man betalar samma belopp varje månad. En del av beloppet går till räntan och resten går till att betala av lånebeloppet. Det gör att man varje månad betalar mer i amortering och mindre i ränta i takt med att det totala lånebeloppet minskar.
  • Amorteringsfritt lån – Har man amorteringsfritt lån görs ingen avbetalning varje månad, utan man betalar hela skulden efter löptidens slut.

Var noga med att du förstått amorteringskraven för ett lån

Olika banker kan erbjuda olika amorteringsplaner, det är viktigt att du får bra koll på vad det är som gäller från början. På så vis vet du vad som gäller för ditt lån och du vet vad du förväntas betala varje månad.

Amorteringen görs för att du ska få en stabil och bra avbetalningsplan på ditt lån som du klarar av. Det ger såväl dig som banken en trygg grund till lånet.

Så mycket måste du amortera

I tabellen nedan hittar du amorteringskraven vid bostadslån.

Belåningsgrad Amorteringskrav
70 % och över 2 %
50 – 70 % 1 %
50 % och under Inget krav

Det gäller även amorteringskrav om man har belåning som är 4,5 gånger större än ens årliga inkomst. Då måste man amortera ytterligare 1 % utöver eventuella andra amorteringskrav.

Vanliga frågor och svar om amortering

Vad menar med amortering?

Amortering är den summa du betalar tillbaka på ditt lån varje månad – utan räntekostnader och andra avgifter.

Vad blir amorteringskravet för bolån?

Amorteringskravet för bolån som gäller i dagsläget är att om du har lånat 50 procent eller mer av bostadens värde måste du amortera minst 1 procent per år. Om du har lånat 70 procent eller mer av bostadens värde måste du amortera minst 2 procent per år. Har du dessutom lån på mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst måste du amortera ytterligare 1 procent av lånebeloppet.

Vad gäller för amorteringsfria lån?

Vissa långivare kan bevilja att du slipper amortera i upp till fem år om du köper en nyproducerad bostad. I särskilda fall kan långivare även medge amorteringsfria perioder om händelser som försvårar betalningsförmågan inträffar, exempelvis arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa.