Studielån

Här kan du läsa mer om studielån och hur det fungerar, vem som kan få studielån och när man måste betala tillbaka på lånet.

lan lag ranta

Vad innebär ett studielån?

Du som studerar kan ansöka om lån hos CSN, Centrala studiestödsnämnden. CSN betalar även ut studiestöd till den som studerar. Man kan kombierna sitt studiestöd med ett studielån.

Studielån

Ett studielån innebär att du får en viss summa varje månad för att rent ekonomiskt klara dig igenom din utbildning. För att kunna få ett sådant krävs det att du är registrerad på en kurs eller utbildning som gör dig berättigad till studiestöd. De flesta utbildningar på universitet och högskola är CSN-berättigade. Summan bestäms sedan efter hur många procent du studerar (dock minst 50 %) och kan därför variera om man studerar på hel- eller deltid.

Kombinera lån med studiebidrag

Hos CSN kan du få både lån och studiebidrag. Lånedelen avser den större delen av summan du får ut och du kan välja att endast ta en av delarna eller en del av lånet om du önskar. Det är endast lånet du behöver betala tillbaka, vilket du gör tidigast 6 månader efter avslutad utbildning.

För studier på högskolor och universitet gäller följande siffror för heltidsstudier under 2023:

CSN, 1 vecka CSN, 4 veckor
Bidrag 913 kr 3 652 kr
Lån 2 100 kr 8 400 kr
Totalt 3 013 kr 12 052 kr

Det finns även i vissa fall möjlighet att få tilläggsbidrag, tilläggslån och merkostnadslån. Exempelvis om du har vårdnaden om barn, eller om du kommer direkt från arbetslivet och är van att ha en högre inkomst.

Låna till studier utomlands

För den som vill studera utomlands går det också bra att låna pengar via CSN, och beloppet är det samma som för studier i Sverige.

Du har också möjlighet att ansöka om merkostnadslån samt låna till försäkringar, resor och avgifter för undervisningen.

Ränta för studielån

Räntan för ett studielån hos CSN är 0,59 procent under 2023. Räntan fastställs av regeringen varje år och beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad de senaste tre åren. Det är så klart svårt att hitta ett alternativt studielån med lägre ränta än så.

Fribeloppet

Många studenter väljer att arbeta vid sidan av sina studier. Det är ett bra sätt att få en fot in på arbetsmarknaden samtidigt som man går sin utbildning, och inte minst ett bra sätt att dryga ut kassan.

Om du arbetar och samtidigt tar CSN-lån gäller det dock att hålla koll på att du inte tjänar för mycket från arbetet.

Om det visar sig att du har tjänat mer än det så kallade fribeloppet så kan du blir skyldig att betala tillbaka en del av de pengar du har fått från CSN.

  • Den högsta arbetsinkomsten du får ha samtidigt som du studerar med CSN är beräknad per halvår, 1 januari – 30 juni, samt 1 juli – 31 december.
  • För 2023 gäller att du får tjäna högst 101 697 kronor per kalenderhalvår för att ändå berättigas studiemedel, om du läser på heltid (20 veckor per termin).

Läser du mindre än heltid eller en kurs på mindre än 20 veckor så har du dock rätt att ha en högre inkomst från arbete.

Återbetalning av CSN-lån

När dina studier är avslutade eller pausade är det dags att börja betala ditt CSN-lån. Återbetalningskravet gäller oavsett om du inte har någon arbetsinkomst eller om du har föräldrapenning.

CSN är dock villiga att hjälpa till med att ta fram en anpassad återbetalningsplan och sänka beloppet som behöver betalas igen, ifall du har svårt att betala.

Övriga regler som gäller för lånet från CSN:

  • Om du inte betalar månadsbeloppet i tid får du en påminnelseavgift på 450 kronor
  • Som längst betalar du tillbaka på ditt CSN-lån i 25 år
  • Lånet ska vara färdigbetalt innan du fyller 60 om du har tagit lån från 1 juli 2001 till 31 december 2021. Om du tagit lån från 1 januari 2022 ska det vara återbetalt det år du fyller 64

Hur mycket du betalar tillbaka på ditt lån varje månad beror på hur stort ditt lån är, hur länge du behöver betala igen lånet och hur hög räntan är.

Om du vill betala in större summor för att snabbare bli kvitt CSN-lånet, eller betala hela skulden på en gång, så är det inga problem att göra så.

Banklån ett alternativ till CSN-lån

Som alternativ till CSN kan man välja att ansöka om ett banklån. Eftersom räntan för ett CSN-lån är så pass låg är det dock alltid mer fördelaktigt än några villkor som en bank kan ge.

Det finns dock situationer där ett banklån för att finansiera studier kan vara ett alternativ, exempelvis om:

  • Du inte har klarat 75 procent av dina studier, vilket är ett krav för att få fortsatt CSN-lån
  • Du har inte varit bosatt i Sverige i de två år som krävs för att få CSN-lån
  • Du vill komplettera CSN-lånet för att få mer pengar på kontot varje månad
  • Utbildningen som du ska gå är godkänd för CSN-lån
  • Du kommer att arbeta under studietiden och tjäna mer än maxbeloppet för att beviljas CSN-lån (fribeloppet)

Krav för banklån för studier

Många banker kräver dock att du ska ha någon form av regelbunden arbetsinkomst för att få ta ett studentlån. Dessutom kommer bankernas studentlån ofta med hög ränta, så det är inte ett alternativ som rekommenderas i första hand.

Om du vill gå vidare med att ansöka om banklån för att finansiera studier är det en god idé att först göra upp en kalkyl över hur mycket du behöver låna för att klara dig under studietiden.

Precis som alltid när det gäller lån så bör du ta dig tiden att sätta dig ner och fundera på lånebelopp, återbetalningstid och andra faktorer som är avgörande för att få så bra villkor som möjligt. Att göra en lånekalkyl är ett bra första steg.

När du har kommit fram till hur mycket du behöver låna så rekommenderas alltid att jämföra olika långivare. Detta för att säkerställa att du får den absolut bästa effektiva räntan och de mesta förmånerna för just din situation.

Välj det belopp som du vill ansöka om att få låna och använd en jämförelsetjänst för att hitta de bästa villkoren för dig här.

Vanliga frågor och svar om studielån

Finns det studielån med bättre ränta än CSN?

Räntan för CSN-lån är endast 0,59 procent (år 2023) vilket är väldigt fördelaktigt. Ett billigare lån än så hittar du inte. Dessutom är återbetalningstiden för lånet generös.

Vad är maxbeloppet jag kan låna hos CSN?

När du studerar på högskola eller universitet på heltid så har du rätt till 3013 kronor i veckan (vid fullt lån och bidrag). Det innebär 12052 kronor i månaden (så länge terminen pågår). Om du har särskilda skäl har du även rätt till tilläggslån eller merkostnadslån vilket ger dig extra tusenlappar varje månad. Tilläggslån kan du få om du exempelvis går från arbetslivet till studier eller har vårdnad om barn.
Den längsta tiden du kan få CSN-lån är 240 veckor (på högskolenivå).

Vad finns det för regler för ålder och studielån?

För CSN finns det ingen nedre åldergräns för studier på universitet, högskola eller andra eftergymnasiala utbildningar.
Dina möjligheter till CSN-lån begränsas från och med att du fyllt 47 år. Studiebidrag kan du få upp till att du fyller 56 år.

Kan jag få studielån för Komvux?

Javisst. När du läser på Komvux kan du låna och få bidrag hos CSN med samma villkor och samma summor som för studier på universitet och högskola.

Vad gäller för att få studielån avskrivet?

Studielån från CSN kan i särskilda fall bli avskrivet. I det flesta fall sker en eventuell avskrivning automatiskt. I andra fall får du ansöka själv, om du exempelvis är sjuk, har särskilda personliga skäl eller en funktionsnedsättning.

Vad gäller för återbetalning av studielån?

För CSN-lån är återbetalningstiden som längst 25 år. Lånet ska vara återbetalt när du fyller 60 år eller 64 år beroende på när du tagit ditt studielån. När dina studier är färdiga kommer CSN att skicka en återbetalningsplan.
Om du tagit ett lån för studier av en bank eller annat låneinstitut gäller de räntekostnader och återbetalningstid som beslutades när du tog lånet.

Mitt CSN-lån är ett annuitetslån – vad innebär det?

Ett annuitetslån innebär i korthet att du betalar en lika stor summa av lånet vid varje betalningstillfälle tills dess att lånet är helt återbetalat. CSN beräknar hur mycket du ska betala varje år efter en särskild formel som bland annat tar hänsyn till räntan, hur stor din skuld är och hur länge du ska betala tillbaka. Ditt årsbelopp varierar från år till år.