Rörlig och bunden ränta

Ska man välja rörlig eller bunden ränta när man tar lån? Vi hjälper dig att förstå de olika räntevillkoren - Räkneexempel och jämförelser.

lan lag ranta

Hur fungerar egentligen rörlig och bunden ränta? Vi går igenom allt du behöver veta om ränta och lån.

Reporänta och styrränta

Styrräntan, som tidigare kallades reporäntan, påverkar hur fördelaktigt det är för privatpersoner att ta ett lån. Om styrräntan är hög så måste bankernas ränta och höjas, vilket i sin tur innebär att ditt eget lån blir dyrare. Det innebär att det blir mindre över för hushållen att röra sig med.

Detta ränte-verktyg fungerar även åt andra hållet. När Riksbanken sänker reporäntan kan bankerna göra detsamma – något som resulterar i att det blir mer pengar över för de svenska hushållen.

På så sätt kan Riksbanken påverka vår ekonomi och inflation med hjälp av styrräntan. Enkelt förklarat så gör hög inflation att styrräntan höjs och låg inflation att styrräntan sänks.

Då ska du välja ett lån med rörlig ränta

Rörlig ränta påverkas mycket mer av styrräntan än bunden ränta. När du väljer att ta ett lån med rörlig ränta binder du också upp dig – fast under en mycket kortare period jämfört med det som kallas för ett lån med fast ränta. De flesta bankerna och långivare erbjuder tre månader som den kortaste bindningstiden idag, vilket innebär att din ränta höjs eller sänks var tredje månad tills du har betalat av hela ditt lån.

Det finns även andra faktorer förutom styrräntan som påverkar hur din ränta blir efter varje bindningstid. Om ekonomin i Sverige är god, styrräntan är låg och om du förutspår att det ekonomiska läget i landet kommer att fortsätta att vara bra de närmsta åren, så kan du vinna mycket på att välja rörlig ränta.

Det är i första hand bolån som kan vinna (eller förlora) på att välja rörlig ränta. Det beror på att dessa lån oftast tar lång tid att betala, vilket innebär att räntan kan förändras en hel del under årens gång.

För- och nackdelar med rörlig ränta

Fördelar med rörlig ränta

  • Dina ränteutgifter bli lägre om styrräntan sänks
  • Lös hela ditt lån utan extra avgifter

Nackdelar med rörlig ränta

  • Dina ränteutgifter blir högre om styrräntan höjs
  • Du vet inte alltid vad dina lånekostnader kommer bli eftersom din ränta kan förändras var tredje månad

Då ska du välja ett lån med bunden ränta

Tror du att den svenska ekonomin inte kommer att gå särskilt bra inom den närmaste framtiden? Är det många ekonomiexperter som målar upp mardrömsscenarion? Har stora ekonomier som EU, USA och Kina stora ekonomiska problem? Det kan vara tecken på att det är dags att binda upp sin ränta.

Bunden ränta innebär att det går längre tid innan banken eller långivaren uppdaterar din ränta på ditt lån. Denna kan du binda mellan ett till tio år. Ju längre tid du binder din ränta, desto högre kommer banken att sätta räntan.

Det finns en trygghet i att alltid veta hur räntan kommer att se ut. Du vet exempelvis alltid hur mycket som ska betalas i slutet av månaden och du behöver inte ha samma koll på räntemarknaden som någon med ett rörligt lån.

För- och nackdelar med bunden ränta

Fördelar med bunden ränta

  • Samma låneutgifter varje månad
  • Påverkas inte av styrräntas upp- och nedgångar under lånets löptid

Nackdelar med bunden ränta

  • Kan bli ofördelaktigt om du har en hög bunden ränta och ränteläget går ner
  • Ränteskillnadsersättning tillkommer om du vill lösa lånet i förtid

Jämför rörlig och bunden ränta

I tabellen nedan jämför vi lån med olika räntenivåer. Månadskostnaderna kan komma att skilja ganska mycket med bara några få procentenheter. Det är viktigt att tänka på när man väljer lån och jämför lånevillkor.

Lånebelopp Exempelränta Räntekostnad
7000 000 3,60 % 2 100 kr
700 000 4,30 % 2 508 kr
700 000 4,36 % 2 543 kr
700 000 5,00 % 2 917 kr

Vanliga frågor och svar om ränta

Bör jag välja rörlig eller bunden ränta utifrån rådande marknadsläge?

Historiskt sett har det alltid varit fördelaktigt att välja en rörlig ränta. Det tyder på att det kommer att vara det även framöver, men det finns inga garantier för det. Om räntan för tillfället ligger på en rimligt låg nivå och du oroar dig för vad den plötslig höjning av räntan skulle göra med din ekonomi så kan det istället vara en bra idé att välja en bunden ränta – då vet du vad du får och slipper otrevliga överraskningar i form av en högre ränta.

Vad är ett räntetak?

Om du tar exempelvis ett bolån så är det möjligt att sätta ett tak på hur mycket den rörliga räntan kan gå upp. Detta kallas räntetak och genom att du betalar en avgift så får du också tryggheten i ett maxtak som räntan aldrig tillåts att överskrida.

Är rörlig ränta det bästa för privat- och billån?

Det vanligaste när det kommer till privatlån och billån är rörlig ränta. Ofta är det vad du erbjuds och du behöver således inte välja mellan bunden eller rörlig ränta. Skulle du dock bli erbjuden att välja på bunden ränta för den typen av lån så är det viktigt att du känner till att du måste betala en ränteskillnadsersättning ifall du skulle vilja lösa ditt lån i förtid.

Kan jag kombinera rörlig och bunden ränta på mitt lån?

Det går att ha räntan på sitt lån delvis bunden och delvis rörlig, vilket också är det vanligaste som folk gör. Det innebär att du binder halva lånet, eller kanske lite mer, och sätter olika löptider. En del av lånet kan exempelvis vara bundet på två år och en annan del på fyra år. Detta är ett sätt att undvika allt för kraftiga räntehöjningar, men inte heller riskera att missa räntesänkningar, så att slutresultatet för räntekostnaderna blir jämna och stabila.