Regler för betalningar

Vad gäller egentligen när man ska betala tillbaka sitt lån? Vi går igenom regler för betalning och vanliga lånevillkor.

lan lag ranta

Betala tillbaka lån

När man tar ett lån av en bank eller långivare kommer man alltid bli tvungen att betala tillbaka lånet. Hur återbetalningsvillkoren ser ut kan skilja sig mellan olika långivare. Det kan handla om olika räntesatser, avgifter, löptider och amorteringskrav.

Vi går igenom vad som gäller vid återbetalning av lån.

Lånevillkor – så betalar du tillbaka ditt lån

När du tecknar ett lån binder du upp dig på det aktuella lånets lånevillkor. Lånevillkoren innehåller bland annat hur lång tid du har på dig att betala tillbaka, vilken räntesats du har, vilka andra avgifter som tas ut samt vilket avbetalninssätt som gäller. 

Löptid – tiden du har på dig att betala ditt lån

Löptiden för lån kan ligga på så lite som 14 dagar för ett mindre sms-lån upp till flera decennier för ett större bolån. Om man inte betalar sitt lån inom löptiden kan långivaren ta ut ytterliga avgifter – som kan göra lånet väldigt dyrt.

Ränta – bankens avgift för att låna ut

Räntan är den huvudsakliga avgiften som långivaren tar ut för att låna ut pengar. Hur räntan sätts beror på vad det är för typ av lån, hur ränteläget ser ut i landet och hur ekonomin ser ut hos den som lånar.

Andra avgifter

Förutom räntan kan långivaren ta ut andra avgifter för att låna ut pengar. Det kan handla om uppläggningsavgifter, aviavgifter, handläggningsavgifter och års- och månadsavgifter.

Förhandla dina villkor

Om du inte känner dig nöjd med de regler och villkor som ditt lån har idag kan du kontakta långivaren och be om ett möte för att diskutera om exempelvis längre återbetalningsperiod eller lägre ränta. Vanligtvis går det bra att förlänga löptiden på ditt lån en gång. Om det tillkommer extra avgifter för detta beror dock på hur dina lånevillkor ser ut.

Amortering av bolån

Om du tar ett bolån gäller speciella amorteringsregler – alltså regler för hur lånet betalas tillbaka. I tabellen nedan hittar du information om vilka amorteringskrav som gäller.

Belåningsgraden utgör procenten av bostaden som är belånad.

Belåningsgrad Amorteringskrav
70 % och över 2 %
50 – 70 % 1 %
50 % och under Inget krav

Om man har en skuldkvot som är över 4,5 gånger sin årsinkomst måste man amortera 1 % per år – oavsett hur belångsgraden ser ut.

Lösa sitt lån i förtid

Bara för att man har en viss löptid på sitt lån betyder inte det att man inte får betala av sitt lån innan löptiden är slut. Att betala av sitt lån i förtid kallas att lösa lånet. 

Man får lösa sitt lån när man vill. Lånevillkoren avgör dock om det tillkommer några kostnader när man väljer att lösa lånet i förtid. Om lånet har rörlig ränta tillkommer vanligtvis inga extra avgifter. Har lånet däremot en bindningstid och bunden ränta kan långivare välja att ta ut en ränteskillnadsersättning. 

Om man inte betalar i tid

Om man inte betalar av på sitt lån enligt sina lånevillkor tillkommer extra avgifter – och till slut kan man få en betalningsanmärkning och få sin skuld flyttad till Kronofogden. Detta är något man absolut vill undvika eftersom det kan försvåra ens möjligheter att ta lån i framtiden.

Detta händer om du inte betalar tillbaka ditt lån i tid:

  • En betalningspåminnelse skickas ut. Det ursprungliga beloppet plus påminnelseavgift och dröjsmålsränta måste betalas. Dröjsmålsräntan utgörs av den vanliga räntan på lånet plus den procentsats som gäller för dröjsmålsränta. 
  • Inkassokrav skickas ut med föregående avgifter plus inkassoavgift.
  • Skulden går till Kronofogden som skickar krav på betalning med ytterligare avgifter.
  • Man får en betalningsanmärkning och Kronofogden utför eventuellt en utmätning för att kräva in din skuld.

Vanliga frågor och svar om regler för betalningar

Vad finns det för regler för återbetalning av studielån?

Om det är ett CSN-lån så förväntas du betala tillbaka på ditt lån när dina studier är avslutade. CSN gör en avbetalningsplan för varje år som du förväntas följa. Om du har särskilda skäl kan du kontakta CSN och ansöka om att få betala en mindre summa varje månad än den förutbestämda.

Jag vill ändra min återbetalningstid. Kan jag göra det?

I många fall är det helt okej med långivaren om du önskar ändra något i dina avbetalningsvillkor, exempelvis återbetalningstid eller om du vill betala in mer. Det är dock viktigt att du tar reda på vad som gäller för just din långivare innan du förbinder dig till lånevillkoren.

Vad gäller för regler för återbetalning av bolån?

För bolån gäller att om du har lånat mellan 50 till 70 procent av bostadens värde så ska du amortera minst en procent per år. Bolån över 70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 2 procent per år.

Hur lång tid bör jag välja att återbetala mitt lån?

När du lånar är det viktigt att du gör en kalkyl för att få en överblick över hur lång tid du behöver betala tillbaka och vad kostnaden blir till slut. Du bör försöka hitta en bra balans mellan hur mycket du betalar tillbaka varje månad och återbetalningstiden.