Kontantinsats

lan lag ranta

Får man låna till kontantinsatsen?

Många som är i färd med att köpa bostad eller bil ställer sig numera frågan om man får låna till kontantinsatsen och i så fall hur det går till? I normalfallet får du endast låna upp till 85 % av bostadens värde som bolån, det vill säga med bostaden som säkerhet för lånet. Resterande belopp måste du kunna betala kontant. Kanske har du en befintlig bostad du ska sälja i samband med köpet av den nya bostaden eller så har du sparade pengar som du kan använda till detta.

 

Kontantinsats för förstagångsköpare

 

Om du inte har några sparade pengar eller om du är förstagångsköpare kan det vara svårt att betala 15 % kontant. Så hur gör man då? Många banker lånar inte ut till kontantinsatsen alls, medan en del gör det. Vissa lånar ut till en del av kontantinsatsen. Inställningen skiljer sig alltså åt kraftigt mellan de olika bankerna och låneinstituten. De banker som faktiskt lånar ut till kontantinsatsen gör detta i form av ett lån utan säkerhet. Det innebär en högre ränta som både är rörlig och sätts med hänsyn till dina personliga ekonomiska förutsättningar. Vilka kreditkrav bankerna har skiljer sig dock åt, då alla långivare har olika modeller för hur de räknar ut en hushållsbudget och vilka marginaler som måste finnas för att de ska bevilja ett lån.

 

Så ser bankerna på ditt lån för kontantinsatsen

 

Banken kommer dock alltid att göra en kreditprövning för att se om du har råd med den extra kostnad ett lån utan säkerhet innebär för din ekonomi. Man räknar också med hur marginalerna ser ut vid en eventuell räntehöjning.

Vissa banker godkänner att du tar lån med någon annans bostad som säkerhet. Kanske har du föräldrar eller andra släktingar som inte har fullt belånade bostäder och som kan tänka sig att hjälpa till? Diskutera gärna med din bank kring hur detta fungerar. Kanske kan ni låna pengar av släktingar och familj? Kom dock ihåg att dokumentera lånebelopp, villkor och eventuell ränta så att inga tveksamheter uppstår.

Vilken lösning som passar dig och ditt hushåll bäst vet bara du, men det är alltid viktigt att du känner dig trygg med att du har en överblick av din ekonomi och dina kostnader innan du gör den stora ekonomiska investering som en bostadsaffär innebär för de flesta. Jämför gärna räntor för lån utan säkerhet hos de olika långivarna för att vara säker på att du får den ränta och de villkor som är bäst för just dig.

 

Ska man låna till kontantinsats?

Om du funderar på att köpa bostad, har du säkert reflekterat kring det där med kontantinsatsen. Många frågar sig om man ska låna till den eller om det är bättre att försöka spara ihop till den. Om du har ett boende som ska säljas innan du köper en ny bostad, kan det vara så att du kan lägga de pengar som blir över vid försäljningen som kontantinsats för ditt nya boende. Kanske har du sparade pengar du kan använda. Om du köper bostad för första gången, funderar du säkert på hur du bäst ska gå tillväga.

Bättre att spara ihop till kontantinsatsen

Generellt sett kan man säga att det bästa alltid är att försöka spara ihop till kontantinsatsen på egen hand. Du slipper då dyra lån utöver bostadslånet, och du får ränta på dina sparade pengar under tiden. Du har då också betydligt bättre marginaler att köpa ett boende för.

Lån är ett alternativ om du inte har tid att spara

Ibland kanske man inte har tid att spara ihop till kontantinsatsen men har marginaler för att låna till denna. Då kan ett lån vara ett alternativ. Det bästa är naturligtvis om du amorterar så mycket som möjligt på detta lån så att du inte behöver ha onödigt höga månadskostnader för länge.

Spara en del & låna en del av kontantinsatsen

Ett annat alternativ många funderar på är att låna till en del av kontantinsatsen. Kanske har du sparade pengar, men vill inte använda alltihop till en kontantinsats för att ha en buffert när du väl har flyttat in i din nya bostad?

Diskutera dina alternativ kring kontantinsatsen

Kontakta din bank för att diskutera den bästa lösningen för dig med hänsyn till hur dina betalningsmöjligheter ser ut. Tänk på att den ränta du får om du lånar till kontantinsatsen sätts med hänsyn till just din ekonomi och till mångt och mycket är en rörlig ränta. Tänk också på att du inte kan låna pengar till pantbrev och lagfart om du köper ett hus. Detta måste du i princip alltid kunna betala själv. Hur stora dessa belopp är beror på hur mycket din bostad kommer att kosta.

Familj & släkt kanske kan hjälpa dig med kontantinsatsen?

Om du inte har tid att spara ihop till kontantinsatsen kanske ett alternativ kan vara att låna till hela eller delar av kontantinsatsen av familj eller släktingar. Var dock noga med att skriva ett korrekt skuldebrev där ränta, betalningstid och alla villkor framgår tydligt. Ett annat alternativ kan vara att låna med någon annans fastighet som säkerhet. Kontakta din bank för att diskutera vilka möjligheter som finns för just dig och din familj.