Fast eller rörlig ränta

Ska man välja fast eller rörlig ränta? Vi guidar dig genom räntedjungeln med räkneexempel och villkor. Vad blir mest lönsamt för ditt lån?

lan lag ranta

Ska man välja fast eller rörlig ränta?

Det finns två olika räntemodeller när man lånar pengar – fast ränta eller rörlig ränta. Vi reder ut skillnaden på de två räntemodellerna och hur de påverkar dina månadsbetalningar.

Så fungerar fast ränta

Med fast ränta kommer du att ha samma räntesats genom hela perioden som du har bundit din ränta. Du kan välja att binda ditt lån mellan 3 månader och 10 år. Ju länge tid du binder din ränta desto högre kommer sannolikt räntesatsen att bli. En period på tre månader skulle kunna ha en ränta på cirka 1,7 % och en period på tio år skulle kunna ha en ränta på 3,5 %. Det är bankerna och långivarna själva som bestämmer din ränta baserat hur de tror att räntan kommer att utvecklas med tiden och din individuella ekonomi.

Med fast ränta vet du säkert vad du kommer att betala varje månad och det ses som ett tryggare alternativ av många låntagare.

Fast ränta

  • Fast ränta under hela bindningstiden
  • Bindningstid på 3 månader – 10 år
  • Du vet vad du betalar varje månad
  • Påverkas inte på samma sätt av stigande och sjunkande räntor

Så fungerar rörlig ränta

Rörlig ränta å andra sidan följer marknadsutvecklingen och styrs av Riksbanken. Den följer oftast samma utveckling som styrräntan. Om styrräntan stiger så kommer den rörliga räntan också att stiga. Hur den ekonomiska situationen ser ut i världen avspeglas därför i den räntesats som gäller för dig och ditt lån.

Fördelen med att välja en rörlig ränta är att du oftast har en lägre ränta över tid jämfört med den fasta räntan. Nackdelen är att den kan ändras snabbt och även en liten höjning kan påverka månadskostnaden mycket. Även om det innebär en större risk så är det många som föredrar ett lån med rörlig ränta.

Väg alltid för- och nackdelar mot varandra innan du väljer ränta.

Rörlig ränta

  • Påverkas i större utsträckning av rådande ränteläge
  • Stiger och sjunker med Riksbankens styrränta
  • Historiskt mer lönsamt över tid
  • Månadskostnaden kan skilja sig åt

Vad ska jag tänka på när jag väljer mellan rörlig och fast ränta?

Vad ska man tänka på när man försöker räkna ut hur mycket ett lån faktiskt kostar? Det finns många saker man ska ta med i beräkningarna, inte bara den ränta banken uppger. Du måste också räkna med alla andra avgifter banken eller långivaren tar ut för lånet.

Det finns olika typer av avgifter en långivare kan ta ut. Vissa är engångsavgifter som tas ut när lånet läggs upp, så kallade startavgifter eller uppläggningsavgifter. Andra avgifter debiteras varje månad under hela lånets löptid. Det kan vara till exempel kostnader för fakturabetalning eller administration av lånet. Hur mycket detta kommer att ha kostat dig när lånet är betalt beror förstås också på den löptid du har valt för lånet, det vill säga hur lång tid du kommer att betala tillbaka på det.

Oavsett om du väljer fast eller rörlig – jämför den effektiva räntan

Räkna samman den ränta du blivit erbjuden med de andra avgifterna utslagna på årsbasis för att få fram lånets effektiva ränta. På så sätt kan du jämföra bankernas olika lån med varandra. Alla som erbjuder lån måste kunna informera dig om den effektiva räntan. Det är dock alltid bra att själv försäkra sig om att man räknat med alla kostnader för lånet.

Ta hänsyn till räntehöjningar

Tänk också på att om du ansöker om ett lån med rörlig ränta så behöver du också räkna med eventuella räntehöjningar. Ett lån utan säkerhet, alltså ett privatlån, har ofta en rörlig ränta, vilket betyder att räntan under hela löptiden kan stiga eller sjunka i takt med styrräntan. Det är därför viktigt att du har marginaler att ha råd att betala på lånet även under perioder då räntan stiger.

Så kan din månadsavgift påverkas av räntan

I tabellen nedan ser du hur månadsavgiften påverkas av olika räntesatser. En liten höjning kan alltså innebära ganska mycket dyrare kostnader.

Lånebelopp Exempelränta Räntekostnad
7000 000 3,60 % 2 100 kr/mån
700 000 4,30 % 2 508 kr/mån
700 000 4,36 % 2 543 kr/mån
700 000 5,00 % 2 917 kr/mån

Hur du amorterar påverkar din månadskostnad

Hur du amortera på lånet avgör också hur hög din månadskostnad blir. Lån kan läggas upp antingen som annuitetslån eller med så kallad rak amortering.

Annuitetslån

Vid annuitetslån är beloppet du betalar tillbaka varje månad konstant. Det betyder att du i början betalar mer i ränta och mindre på själva lånet, medan räntedelen av månadsbetalningen sjunker i takt med att skulden minskar.

Rak amortering

En rak amortering innebär att du betalar samma belopp i amortering varje månad, medan räntedelen av månadsbetalningen minskar i takt med skulden. Det gör att du vid rak amortering betalar mindre och mindre varje månad i takt med att lånet minskar.

Annuitet eller rak amortering

För ett annuitetslån, som är den vanligaste formen av lån, betalar du lite mer i total räntekostnad. Gäller det ett mindre lån är det ganska liten skillnad mot rak amortering, och det kan vara smidigt att veta hur mycket du ska betala varje månad.

Läs mer om amortering.

Sammanfattning – rörlig eller fast ränta

När du tar ett lån måste du göra flera val som kan påverka hur mycket du betalar varje månad. Ett av dessa val är mellan fast eller rörlig ränta. För att ta ett bra beslut måste du veta vad som skiljer dessa räntor åt. Enkelt förklarat så innebär en fast ränta att du betalar samma belopp varje månad tills din bindningstid är slut. Rörlig ränta betyder att räntan förändras och du får betala olika belopp varje månad. Båda alternativ har sina fördelar och nackdelar.

Vanliga frågor och svar om fast eller rörlig ränta

Ska man ha fast eller rörlig ränta?

Historiskt sett har rörlig ränta visat sig vara det billigaste alternativet, men det är ingen garanti för att det kommer fortsätta vara så. Att dela upp lånet i flera mindre och på så sätt blanda rörlig och fast ränta är ett annat vanligt sätt att lösa dilemmat på.

Vad är det viktigaste att tänka på när det gäller ränta?

Oavsett om du väljer rörlig ränta, bunden ränta eller en blandning så är det viktigaste att du får en så låg ränta som möjligt. Genom att använda en låneförmedlare jämför du enkelt flera låneaktörer och får svar på vilken av dem som kan erbjuda dig bäst villkor och lägst ränta på bolån.

Ska jag välja rörlig eller fast ränta baserat på rådande marknadsläge?

När du väljer fast ränta vet du vad du får. Generellt brukar man säga att om trenden är stigande räntor under kommande år så är det klokt att binda räntan. Om trenden istället är sjunkande räntor eller stillastående räntor så är det smartast att välja rörlig ränta. Problemet är ju dock att prognoser och spekulationer ibland visar sig vara felaktiga. Därför kan man aldrig vara helt säker på vad som är rätt val och det är anledningen till att många väljer att binda en del av lånet och ha en del rörlig.

Vad gäller för bundna lån om jag väljer att lösa lånet i förtid?

En nackdel med att binda lånet är att om du vill lösa lånet i förtid så kan det bli kostsamt. Detta kallas för ränteskillnadsersättning. Om du är osäker på om du ska bo kvar i din bostad en längre tid kan det därför vara en bra idé att välja rörlig ränta på lånet istället.

Finns det något alternativ om jag vill förtidslösa bundna lån?

Om du ska flytta till en annan bostad finns det ibland möjlighet att flytta med de bundna lånen till den nya bostaden, istället för att lösa dem. Kontakta din bank och fråga vad som gäller i ditt fall.

Hur länge bör jag binda räntan?

Vad som är klokast rent ekonomiskt beror på om vi befinner oss i högkonjunktur eller lågkonjunktur. I en högkonjunktur är det inte så smart att binda räntan, då det blir dyrare. En konjunkturcykel vara i 5 till 7 år brukar man säga, så om du binder räntan i flera år i början av en högkonjunkturcykel så blir räntekostnaderna dyra.